Zakończenie pierwszego etapu szkoleń

W dniach 22-23 stycznia 2015 r. w Lublinie odbyło się ostatnie szkolenie z pierwszej edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotychczasowe szkolenia zostały przeprowadzone w 12 miastach wojewódzkich i wzięło w nich udział ponad 1100 uczestników, przedstawicieli lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz kadry zarządzającej w ochronie zdrowia.

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom wśród ich uczestników wzrósł poziom wiedzy na temat dostępności i przydatności technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), świadomości długofalowych korzyści z wdrożenia nowych rozwiązań, a w następstwie tego powstała możliwość umiejętnego zastosowana ich w praktyce.

Ponadto, każda z osób biorących udział w szkoleniu otrzymała zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat po pozytywnym zdaniu egzaminu na platformie e-learningowej.

W kolejnych miesiącach zaplanowano realizację drugiej edycji przedmiotowych szkoleń.

Szczegółowe informacje na temat terminów oraz lokalizacji szkoleń planowanych do realizacji podczas drugiej edycji, będziemy Państwu przekazywać na bieżąco za pośrednictwem strony http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniach i zapraszamy osoby, którym nie udało się uczestniczyć w dotychczasowych szkoleniach do zgłaszania się na kolejne szkolenia w 2015 roku.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl www.ezdrowie.gov.pl www.csioz.gov.pl polityka prywatności

Realizator szkolenia:

Wersja 1.0.1