Zakończenie realizacji projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”

Uprzejmie Informujemy, iż w dniu 30 czerwca 2015 r. zakończono realizację projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zrealizowano cykl 24 szkoleń stacjonarnych, które odbyły się w następujących miastach: Białystok, Elbląg, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Kowary, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław.

Poprzez uczestnictwo w szkoleniach swoje kwalifikacje podniosło 1 648 osób, w tym:

  • 260 przedstawicieli lekarzy, lekarzy dentystów;
    • 637 przedstawicieli pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych;
    • 751 przedstawicieli kadry zarządzającej ochrony zdrowia.

Działania te umożliwiły osiągnięcie zasadniczego celu projektu jakim był wzrost poziomu wiedzy kadry medycznej oraz zarządzającej nt. nowoczesnych technologii ICT, a także budowanie świadomości długofalowych korzyści wynikających z ich wdrożenia w placówkach medycznych. Ponadto uzyskano cele szczegółowe przewidujące wzrost świadomości osób przeszkolonych nt. korzyści jakie daje wykorzystanie narzędzi ICT, zwiększenie motywacji osób przeszkolonych do wdrożenia narzędzi ICT oraz wzrost świadomości osób przeszkolonych odnośnie zwiększenia konkurencyjności placówki na rynku w wyniku wdrożenia narzędzi ICT.

Mimo, iż projekt dobiegł końca, wciąż dostępna pozostaje platforma e-learningowa, z której można będzie korzystać przez okres 3 lat od dnia zakończenia projektu tj. do 30 czerwca 2018 r.

Dzięki platformie będą mogli Państwo skorzystać z interaktywnych kursów specjalistycznych, które w prosty i przystępny sposób umożliwiają poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy zawodowej.

Zapraszamy do udziału w kolejnych projektach i serdecznie zachęcamy do korzystania z platformy e-learningowej.

Przydatne linki:

www.efs.gov.pl www.ezdrowie.gov.pl www.csioz.gov.pl polityka prywatności

Realizator szkolenia:

Wersja 1.0.1